"Tack för din kommentar och roligt att höra den eventuella förklaringen till namnet. I våra samlingar sägs det också att på den ursprungliga byggnaden som stod på platsen fanns det ett rör som det kom rök ut ur i stil med ett krematorium. Namnet kan eventuellt även härledas från det. "
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 30.11.2016 17:12
"På Brahegatan fanns en restaurang Brahen kellari som kallades Perttalan grilli eftersom begravningsbyrå Perttalas kontor låg i gatuplanet. Kanske namnet kommer däriftån?"
Kerstin, 28.11.2016 15:23