Alexandersbron, Bågan eller Nya bron? Den nyaste bron i Borgå har många namn. Foto: SLS / Janne Rentola

 

Kärt barn har många namn! Så är även fallet med de inofficiella namnen, dvs. de namn vi kallar våra mötesställen, tillhåll och smultronställen då vi kommunicerar i ledigt tal med andra.

På den här webbplatsen kan du bekanta dig med ett urval inofficiella namn från städerna Åbo, Helsingfors, Borgå, Mariehamn, Ekenäs, KarisVasa, Lovisa, Karleby och Jakobstad. Till det här urvalet hör främst sådana namn som inte endast förekommer i en liten umgängeskrets utan som är mer allmänt förekommande i folkmun. Vi har intervjuat stadsbor i olika åldrar om vilka namn de använder eller har använt och det urval du hittar här är alltså en blandning av både äldre och yngre generationers namn.

Under fliken Om inofficiella namn kan du läsa mer om hur de inofficiella namnen kan vara bildade och under fliken Välj stad kan du välja vilken stad du är intresserad av. Under vardera stad listas sedan ett urval av de namn som har samlats in just där. Utöver namnet, finns det information om uttalet, alternativa namn samt en kartfästning som hjälper dig att orientera runt i staden. Du kan också klicka upp namnen via kartan. Under fliken För skolan har vi sammanställt uppgifter att använda i till exempel modersmåls-, svensk-, historie- och samhällsläraundervisningen i högstadiet och gymnasiet.

Är det här namn du själv använder? Känner du till andra namn för de här platserna? Vi tar gärna emot dina synpunkter! Du kan bidra med egna kommentarer genom att trycka på "kommentera" i högra hörnet under vardera träff. Vi försöker svara så fort som möjligt.

Ett stort tack till alla som redan har bidragit med kommentarer och synpunkter i samband med den förra webbplatsen Vandra i Helsingfors. En del av de här kommentarna har inkluderats i t.ex. namnets varianter. Vi vill också passa på att tacka alla informanter som har delat med sig av sina namn!

Den här webbplatsen kommer att uppdateras med namn från flera städer efter hand.