Helsingfors

 

Alexen

Uttal: [aleksen]

Alexandersgatan är en av huvudgatorna i Helsingfors och stadens mest kända affärsgata.

Arkadiabacken

Varianter: Arkadiabacken, Arkadiateatern, Granitborgen , Uttal: [arka:diabakken], [arka:diatea:ttän], [grani:tbårjen]
Riksdagshuset som ligger i Arkadiabacken.

Banan

Uttal: [banan]
Cygnaeus lågstadieskola är en svenskspråkig lågstadieskola, som ligger på Bangatan. Gatunamnet har troligtvis gett upphov till kallelsenamnet Banan. Skolan hette tidigare Bangatans folkskola.

Betonia

Uttal: [betånia]
Område i östra Böle som till stor del består av betongbyggnader.

Blåbis

Varianter: Blåbis, Blåbikan , Uttal: [blåbis], [blåbikan]
Frilufts- och rekreationsstället Blåbärslandet.

Bronx

Varianter: Bronx, Bronxen

Områdena Berghäll, Hagnäs och Sörnäs som ligger på andra sidan Långa bron, sett från centrum, har kallats Bronx. Betraktas som nedsättande av vissa.

Bruna

Varianter: Bruna, Ruskis , Uttal: [bruna], [roskis]
Stadsdelen Brunakärr.

Brunnsan

Varianter: Brunnsan, Kaivaren, Kaivarn, Kaivari

Namnen används för både parken och stadsdelen Brunnsparken. Namnen Kaivare, Kaivarn och Kaivari är bildade till det finska namnet Kaivopuisto.

Dianaparken

Varianter: Dianaparken, Triangelparken
Parken Trekanten i Helsingfors centrum. I parken finns skulpturen Tellervo Tapios dotter av Yrjö Liipola. Den föreställer en nordisk motsvarighet till antikens gudinna Diana.

Djuran

Varianter: Djuran, Eltsun , Uttal: [djuran], [eltson]
Djurgårdens sportplan.

Druma

Varianter: Druma, Druman, Laru , Uttal: [droma], [droman], [laro]
Stadsdelen Drumsö som på finska heter Lauttasaari.

Espen

Varianter: Espen, Espan

Namnet Espen används både om Esplanadparken och om gatorna Norra esplanaden och Södra esplanaden. En variant till Espen är Espan.

Fabban

Uttal: [fabban]
Fabriksgatan

Fabban

Uttal: [fabban]

Så kallas även Fabiansgatan. I hörnet av Fabiansgatan och Norra Magasinsgatan fanns tidigare krogen Kellarikrouvi som kallades Fabbarn. Idag huserar krogen The Cock i samma lokaler.

Flemaren

Varianter: Flemaren, Flemari, Flemarn , Uttal: [flemaren], [flemari], [flemarn]

Flemingsgatan

Fredan

Uttal: [fredan]
Fredriksgatan

Glashörnet

Varianter: Glashörnet, Forums hörn, Lasikulma , Uttal: [få:rums hö:rn], [lasikolma]
Den inglasade del av shoppingcentret Forum som ligger i gathörnet Simonsgatan-Mannerheimvägen.

Grillen

Varianter: Grillen, Krematoriet, Väiskin grilli, Kremmis , Uttal: [grillen], [väiskin grilli], [kremmis]
Sandudds krematorium.

Grillen

Uttal: [grillen]
Strålbehandlingskliniken vid Mejlans sjukhus.

Hakis

Varianter: Hakis, Hageli, Hagis , Uttal: [hakis], [hageli], [hagis]

Stadsdelen Hagnäs som heter Hakaniemi på finska.

Hertsika

Varianter: Hertsika, Hertsikka , Uttal: [hertsika], [hertsikka], [härtsikka]

Stadsdelen Hertonäs.

Hesa

Varianter: Hesa, H:fors, Stan , Uttal: [hesa], [hå:fårs], [sta:n]

Det är omtvistat huruvida det inofficiella namnet för Helsingfors endast används av dem som inte själva kommer från staden. Hesa verkar dock vara vanligare bland icke-Helsingforsbor. En del Helsingforsbor använder endast Stan eller Stadin för Helsingfors, ofta beroende på med vem man talar. 

Hesaren

Varianter: Hesaren, Hesari , Uttal: [hesaren]

Helsingegatan

Hietsu

Varianter: Hietsu, Hietsun , Uttal: [hietso], [hietson]

En av Helsingfors populäraste badstränder. Namnen Hietsu och Hietsun är bildade till badstrandens finska namn Hietaranta, och de används både av svenskspråkiga och finskspråkiga.

Hilton

Uttal: [hiltån]

En av Mejlans sjukhus byggnader. När sjukhuset byggdes på 1960-talet påminde byggnaden till sitt utseende om ett lyxigt hotell och fick därför sitt namn efter hotellkedjan Hilton.

Hundramarksvillorna

Uttal: [hundramarksvillåna]

Gräsviksvillorna på Barnhemsgatan i Gräsviken uppfördes av Helsingfors Arbetares Byggnadsaktiebolag i slutet av 1800-talet och priset för en aktie i bolaget var 100 mark. Idag finns 12 villor bevarade.

Hämis

Uttal: [hämis]

Tavastvägen som på finska heter Hämeentie.

Itis

Uttal: [itis]

Både området Östra centrum inom stadsdelen Botby gård och köpcentret Östra centrum kallas Itis. Itis är bildat till det finska namnet Itäkeskus.

Itis

Uttal: [itis]

Både köpcentret Östra centrum och området Östra centrum inom stadsdelen Botby gård kallas Itis. Itis är bildat till det finska namnet Itäkeskus.

Johis

Varianter: Johis, Joharen , Uttal: [jåhis], [jåharen]

Lekplatsen och sportplanen Johannesparken invid Johanneskyrkan.

Kajsis

Uttal: [kaissis]

Metrostationen Kajsaniemi och området Kajsaniemi.

Karamzinska huset

Uttal: [karamsi:nska hu:sse]

Här bodde Aurora Karamzin, en av Finlands mest inflytelserika kvinnor på 1800-talet. Byggnaden som heter Villa Hagasund ägs numera av Helsingfors stadsmuseum.

Kirran

Uttal: [tjirran]

Kirurgiska sjukhuset.

Kisis

Varianter: Kisis, Gamla mässhallen , Uttal: [kisis], [gamla messhallen]
Tölö sporthall som heter Töölön Kisahalli på finska. Kisis används av både finsk- och svenskspråkiga Helsingforsbor.

Koffens park

Varianter: Koffens park, Koffparken, Koffaren , Uttal: [kåffens park], [kåffparken], [kåffaren]

Sinebrychoffparken har fått sitt namn till minne av Sinebrychoffs bryggeri som tidigare fanns i det här området. Bryggeriet kallades också Koffs bryggeri.

Kompassen

Uttal: [kåmpassen]

Mötesplats i Stationstunneln vid järnvägsstationen.

Koneparken

Uttal: [kåneparken]

Munksparken där det vid ingången finns en stor byggnad som tillhört företaget Kone. Tidigare stod det Kone med stora bokstäver på byggnaden.

Korvhuset

Varianter: Korvhuset, Korvis, Makkaratalo , Uttal: [kårvhu:sse], [kårvis], [makkaratalå]

Korvhuset är kanske Helsingfors mest kända inofficiella namn och det har valts till stadens fulaste byggnad flera gånger. Korvhuset har fått sin benämning efter det cementrör som går runt byggnaden och som påminner om en korv. Korven lär vara mer eller mindre påtvingad för vid byggandet av huset glömde någon att dra några rör som borde ha placerats inne i byggnaden. De drogs således på utsidan och täckes in med korven. Även om korven varit rivningshotad flera gånger har Helsingfors stadsfullmäktige nu skyddat den i stadsplanen. Husets officiella namn är City center.

 

Kronika

Varianter: Kronika, Kronikan, Krona , Uttal: [kronika], [kronikan], [krona]

Stadsdelen Kronohagen.

Kulis

Uttal: [kolis]

Stadsdelen Brändö som på finska heter Kulosaari.

Kurvin

Uttal: [korvin]

Kurvan i Helsingegatans och Tavastvägens korsning.

Kvinnis

Uttal: [kvinnis]

Förlossningssjukhuset Kvinnokliniken.

Kämpen

Uttal: [kemppen]

Köpcentret Kämp Galleria.

Laajis

Uttal: [la:jis]

Stadsdelen Degerö som på finska heter Laajasalo.

Lilla Roban

Uttal: [lilla råban]

Lilla Robertsgatan

Lillan

Uttal: [lillan]
Lilla teatern grundades 1940 och fick sitt namn av sin första lilla salong i Handelsgillets hus vid Kaserngatan, där den först låg. 

Lintsi

Varianter: Lintsi, Lintsin

Nöjesfältet Borgbacken. Lintsi och Lintsin är bildade till tivolits finska namn Linnanmäki.

Mansku

Varianter: Mansku, Manskun , Uttal: [manssko], [mansskon]

Mannerheimvägen

Mogadishu Avenue

Varianter: Mogadishu Avenue, , Uttal: [mågadisju avenju:], [mågadisju ävenju:]

Havsrastbölevägen i Nordsjö har fått sitt inofficiella namn efter huvudgatan i Somalias huvudstad Mogadishu. Namnet användes först av finländare för att det bodde så många somalier här. Numera är namnet etablerat och används av somalierna själva.

Muncca

Varianter: Muncca, Munkka , Uttal: [monkka]

Stadsdelen Munksnäs. Även låg- och högstadieskolorna i Munksnäs kallas Muncca som skrivs med 'cc' på svenska medan den finskspråkiga skolan skriver med 'kk'.

Norsen

Uttal: [nårssen]

Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan (kallad Lönkan) slogs ihop till Grundskolan Norsen år 2015. Gymnasiet Svenska normallyceum som även kallades Norsen slogs år 2015 ihop med Speccen (Tölö specialiceringsgymnasium) och blev Tölö gymnasium. Norsen som ursprungligen var ett kallelsenamn för normallyceet har med tiden blivit såpass etablerat att det numera är upptaget i skolans officiella namn. Så är även fallet med Gymnasiet Lärkan som kort och gott kallas Lärkan.

Nylle

Varianter: Nylle, Natsa , Uttal: [nylle], [natsa]
Nylands Nations nationshus ritades av arkitekten Karl Hård af Segerstad och det stod klart 1901. Dessförinnan hade nationen från 1883 verkat i ett gammalt trähus på samma adress. Nationen grundades redan 1643 i Åbo, men flyttade till Helsingfors då universitetet flyttade i och med Åbo brand 1827. På Nylle ordnas många studentikosa evenmang, årsfester och dylikt. I lokalen verkar även restaurangen och nattklubben Kaarle XII, som går under namnet Kalle i folkmun.

Oban

Varianter: Oban, Obsis, Obsivan, Obe , Uttal: [åban], [åbsis], [åpsis], [åbsivan], [åbe]

Observatorieberget

Pestparken

Varianter: Pestparken, Gamla kyrkans skvär, Ruttis , Uttal: [gamla tjyrkans skvä:r], [ruttis]

Parken som idag heter Gamla kyrkoparken hette under en period Gamla kyrkans skvär, men det återställdes efter att man blivit språkligt medveten om att -skvär, som kommer från ryskan, ses som en finlandism som saknar motsvarighet i sverigesvenskan. Namnet lever dock kvar. De lite nyare inofficiella namnen Pestparken och Ruttis från finskans Ruttopuisto syftar på parkens norra del som tidigare har använts som begravningsplats, bl.a. för de som dog i pesten i början av 1700-talet.

Pianotangenthuset

Uttal: [pia:nåtangenthu:sse]

F.d. Gardets polishus kallas även Pianotangenthuset för att dess fasad påminner om pianotangenter.

Pitsku

Uttal: [pitsko]

Stadsdelen Sockenbacka. Det inofficiella namnet Pitsku är bildat till stadsdelens finska namn Pitäjänmäki.

Rajtan tajtan

Uttal: [raitan taitan]

Studentbostäder vid Rautalampivägen. Rajtan tajtan är ett slanguttryck för "hålligång" och "ha lite skoj". Vägen lär även kallas Rajtantajtanvägen.

Roban

Varianter: Roban, Stora Roban , Uttal: [råban]

Stora Robertsgatan kallas både Roban och Stora Roban. Lilla Robertsgatan som ligger invid kallas Lilla Roban.

Röda torget

Uttal: [rö:da tårje]

Hagnäs torg har enligt tradition varit en plats för politiska möten och marscher. Idag samlas de som deltar i vänsterns marscher på torget.

Rööperi

Uttal: [rö:peri]

Stadsdelen Rödbergen.

Sibis

Uttal: [sibis]
Sibeliusakademin som numera är en del av Konstuniversitetet och verkar i Musikhuset. 

Sikala

Uttal: [sikala]

Restaurang Sea Horse är en restaurang från 30-talet där kulturmänniskor har samlats och samlas ännu idag. Den kallas för Sikala bland både finsk- och svenskspråkiga.

Skatan

Varianter: Skatan, Skatta, Skattan , Uttal: [skatan], [skatta], [skattan]

Stadsdelen Skatudden.

Smolna

Uttal: [små:lna]
Smolna kallas Statsrådets festvåning på Södra esplanaden. Huset har kallats så från tiden för Finlands inbördeskrig då huset fungerade som rödgardisternas högkvarter. Namnet är ett ryskt ord för bärnsten och härstammar från en flickskola med samma namn i Sankt Petersburg.

Soc&Kom

Varianter: Soc&Kom, Sås&Kopp , Uttal: [såss å kåmm], [så:s å kåpp]
Svenska social- och kommunalhögskolan låg tidigare på Topeliusgatan 16 i Tölö och har haft många smeknamn. 

Sockerbiten

Uttal: [såkkärbi:tten], [såkkärbi:ten]

Byggnaden Enso-Gutzeit är företaget Stora Ensos huvudkontor. Byggnaden med den vita marmorfasaden är ritad av Alvar Aalto och den uppfördes 1959-60.

Stadikan

Uttal: [stadikan], [stadikkan]

Helsingfors Olympiastadion är Finlands största idrottsarena. Arenan byggdes inför de olympiska sommarspelen i Helsingfors 1952.

Stadikan

Uttal: [stadikan]

Simstadion

Steissin

Varianter: Steissin, Steissi , Uttal: [steissin], [steissi]

Helsingfors järnvägsstation.

Stocka

Varianter: Stocka, Stokis , Uttal: [ståkka], [ståkis]

Varuhuset Stockmann kallas numera ofta för Stocka och tidigare ofta för Stokis.

 

Stockas klocka

Varianter: Stockas klocka, Stokis klockan, Stockmanns klocka, Klockan

Platsen under Stockmanns klocka är en populär mötesplats. Många stämmer även träff vid Stockmanns hissar inne i varuhuset, ifall man inte vill vänta ute.

Storkyrkan

Varianter: Storkyrkan, Domkyrkan , Uttal: [sto:rtjyrkkan], [do:mtjyrkkan]

När Helsingfors domkyrka invigdes 1852 fick den namnet Nikolajkyrkan efter tsar Nikolaj. Då Finland blev självständigt 1917 ändrades namnet till Storkyrkan. Namnet Storkyrkan lever också kvar i folkmun fast kyrkan 1959 då Helsingfors stift grundades fick namnet Helsingfors domkyrka.

Svenskis

Uttal: [svenskis]
Svenska teatern är en svenskspråkig teater med tre scener. Då teatern inrättades 1827 hette den Nya teatern men ändrade namn till Svenska teatern 1887 efter att den finskspråkiga Nationalteatern hade grundats. Sedan år 1860 har teatern varit placerad vid Skillnaden där den nu står. Under 2016-2017 firar Svenskis,som den kallas i folkmun,150 år.

Sörkkä

Varianter: Sörkkä, Sörkka , Uttal: [sörkkä], [sörkka]

Stadsdelen Sörnäs.

Toppan

Uttal: [tåppan]
Zacharias Topeliusskolan är en svenskspråkig lågstadieskola med olika grupper för personer med specialbehov. Skolan är belägen i stadsdelen Tölö och firar sitt 100-årsjubileum i år. 

Velon

Uttal: [velån]

Velodromen, cykelstadion.

Wulffska hörnet

Uttal: [vulvsskahö:rne]

Gathörnet vid varuhuset Stockmann. Här fanns tidigare pappershandeln Wulff.

Ysin

Varianter: Ysin, Ysibar , Uttal: [ysin], [ysiba:r]
Ysin är en restaurangbar i Rödbergen som öppnade i mitten av 90-talet. Den heter egentligen Café Bar No 9, men den finskspråkiga förkortningen är etablerad även bland svenskspråkiga, som utgör en rätt stor del av restaurangens kundkrets.

Ågeli

Uttal: [ågeli]
Stadsdelen Åggelby.