Vasa

 

Askos hus

Varianter: Askos hus, Hallis hus , Uttal: [askås hu:s], [hallis hu:s]

Halli OY:s hus finansierades och lät byggas av Halli OY. Huset i funkisstil är ritat av Viljo Revell, som även själv bodde här en tid. Det stod klart år 1939 innan kriget bröt ut. På 50-talet fanns möbelaffären Asko här. Det var en vanlig mötesplats att mötas vid "Askos hörn", som ännu lever kvar i folkmun.

Black Jack-huset

Uttal: [bläkkjäkkhu:se]
Svart affärshus som fått sitt skämtsamma namn efter ett kondommärke med svarta förpackningar.

Blomsterhuset

Uttal: [blåmstärhu:se]
Byggnadens utsmyckningar lär ha legat bakom namnet. 

Borgare

Varianter: Borgare, BGS , Uttal: [bårjare], [be:ge:ess]
Högstadiet Borgaregatans skola byggdes år 1977. "Här blandas alla förortsbarn" beskriver en informant.

Båckis

Varianter: Båckis, Bocks, Bocks bryggeri, Bocken , Uttal: [båkkis], [båkks], [båkks bryggeri:], [båkkin]

Det dåtida Bocks bryggeri går idag under namnet Bock's Corner Brewery och har eventuellt lett till att namnskicket har förfinats.

Båckis hörnet

Varianter: Båckis hörnet, Bockens hörn , Uttal: [båkkis hö:ne], [båkkens hö:rn]

Mötesplats att orientera sig efter. Namnet kommer från dåtidens Bocks bryggeri som ligger lite längre upp längs med Gerbyvägen. Idag heter bryggeriet Bock's Corner Brewery.

Bäckin

Varianter: Bäckin, Draga , Uttal: [bekkin], [draga]

Gammalt namn för stadsdelen Dragnäsbäck som fram till 1935 hörde till grannkommunen Korsholm. Dragnäsbäckbornas språkbruk är tidigare delvis känt för att vara lite mer dialektalt än övriga Vasabors med starkare inflytande från landsbygden. Bäckin är bildat med den dialektala maskulinändelsen -in.

Dragspelshuset

Uttal: [dra:gspe:lshu:set], [dra:gspe:lshu:se]

Huset har "veckade" burspråk, vilket gör att fasaden liknar ett dragspel.

Finlands banks hus

Varianter: Finlands banks hus, Ritz , Uttal: [finlands banks hu:s], [rits]

Huset ritades av J.S. Sirén och stod klart år 1952. Rymmer numera bl.a. Skafferiet r.f. som driver musik- och kulturscenen Ritz med spelningar, biografvisning osv. Biografen Ritz fanns också tidigare här i huset. 

Finska teatern

Uttal: [finska tea:tän]
Teatern heter officiellt Vaasan kaupunginteatteri, men kallas ofta Finska teatern bland svenskspråkiga. Den äldre delen av teaterns lokaler är från 1906 och ritat av stadsarkitekten A.W. Stenfors i jugendstil. Här fanns restaurangen Kulma där man kunde dansa på 60-talet. Teatercaféet heter fortfarande Kulma. 

Flickis

Varianter: Flickis, Flickskolan, Kockens skola , Uttal: [flikkis], [flikksko:lan], [kåkkens sko:la]

Har fungerat som Wasa fruntimmersskola, Vasa svenska flickskola samt Vasa svenska flicklyceum. Hörde till Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 1974-2003.

Fona

Varianter: Fona, Fone , Uttal: [fåna], [fåne]

FontanaClub är en nattklubb för unga Vasabor. Nattklubben ligger i Hartmans hus och har en terrass med utsikt över torget. Här har tidigare funnits bl.a. caféerna Ståhls terrass och Wivex.

 

Gamla Helsingfors aktiebanks hus

Varianter: Gamla Helsingfors aktiebanks hus, HAB:s hus, Wasa aktiebanks hus, Il Banco, Kurtenia , Uttal: [gamla helsingfårs aktsiebanks hu:s], [hå:a:be:s hu:s], [va:sa aktsiebanks hu:s], [il bankå], [kurte:nia]

Kurteniahuset är uppkallat efter bankdirektören Joachim Kurtén och har under 1900-talet huserat ett antal banker. År 2010 öppnades restaurangen Il Banco här. Den har nu bytt namn till Bank Food & Wine och i samma utrymmen har även vinbaren Pocket öppnats. I byggnaden finns även caféerna och bagerierna Sweet Vaasa och Aroma Bageri & Konditori. Byggnaden utgör även ett gathörn att orientera sig efter.

Hallen

Varianter: Hallen, Saluhallen , Uttal: [hallen], [hallin], [sa:luhallen]
Vasa saluhall öppnade år 1902 och är ritad av stadsarkitekten A.W. Stenfors i jugendstil.

Hartmans hus

Varianter: Hartmans hus, , Uttal: hartmans hu:s

C.J. Hartmans kolonialvaruhandel öppnades år 1862 i ett trähus på samma plats. Det nuvarande stenhuset är ritat av K. Kallio på E. Hartmans initiativ och stod klart år 1913. Huset bombades under kriget 1939 och har stått sig genom tre eldsvådor. Det rymmer idag bl.a. Restaurang Fondis, nattklubben FontanaClub, Mc Donalds och ett antal övriga affärer. 

Hotski

Uttal: [hotski]

Skämtsam benämning på både stadsdelen Roparnäs och tidigare även för den psykiatriska enheten som finns placerad där. Bland yngre används namnet främst för stadsdelen.

Hoviska

Uttal: [håviska]

Här samlas ungdomar om somrarna. På 1:a maj är det också ofta här studenterna samlas och har picknick. Det finska namnet är vanligt även bland svenskspråkiga ungdomar.

Järkkäri

Uttal: [järkkäri]

Palosaaren Järjestötalo (Föreningshuset i Brändö). Här ordnades ofta danser på 60-70-talet. Vasa arbetarmuseum har verksamhet här idag.

Kappsäcken

Uttal: [kappsekken]

Det finns olika berättelser om varifrån kvarteret Kappsäcken har fått sitt namn. Kvarteret som sträcker sig från korsningen Formansgatan/Stationsgatan till Korsholmsesplanaden/Klemetsögatan består av gamla små trähus. En del lär skämtsamt säga att husen är så små att de skulle rymmas i en kappsäck.

 

Katthuset

Uttal: [katthu:set], [katthu:se]

Hemlösa katters vänner i Vasa r.f. har hand om huset o verksamheten här och namnet är på gränsen till officiellt.

Kinamuren

Uttal: [tji:namu:ren]

Långt vitt bostadshus byggt i slutet av 50-talet. Har fått sitt namn för att det var så långt för den tiden.

Kipinähuset

Varianter: Kipinähuset, Damcaféet, Svenssons bageri , Uttal: [kipinähu:set], [da:mkafe.t], [svenssåns ba:geri:]

Kipinähuset i jugendstil från år 1907 ritades av stadsarkitekten A.W. Stenfors. Här fanns Damcaféet som drevs av familjen Svensson under efterkrigstiden. Dit kom Vasadamerna för att äta "stans godaste bakelser" enligt en informant. Det blev senare Svenssons bageri som drevs av den omtyckta Svea Svensson.

 

Kuhnas hörn

Varianter: Kuhnas hörn, Kuhnan kulma , Uttal: [kohnas hö:n], [kohnan kolma]

Beryktat gathörn i dåtiden Brändö. Gränsen till Gerby socken och Korsholm gick tidigare här. 

Kuntsi

Varianter: Kuntsi, Tullpackhuset, Nandor Mikola, Gamla Tullhuset, Strandmagasinet , Uttal: [kontsi], [tullpakkhu:set], [nandår mikåla], [gamla tullhu:set], [strandmagasi:net]
Namnet har växlat i takt med att verksamheten har bytts ut. Idag har Kuntsi museum för modern konst verksamhet här.

Låohås

Uttal: [låohås]

En stenkross i Västervik där Vasaungdomar samlas om somrarna.

Matkis

Varianter: Matkis, Gamla busstation , Uttal: [matkis], [gamla busstatjo:n]

Här låg Matkahuolto tidigare. Nu en öppen plats som fungerar som mötes- och samlingsplats för ungdomar.

Mopoparkeringen

Varianter: Mopoparkeringen, Mopoparkki, Bakom Hese , Uttal: [måpåparke:ringen], [måpåparkki], [ba:kåm hese]

Upphämtnings- och mötesplats för ungdomar i mopedåldern.

Mynttis hus

Uttal: [mynttis hu:s]

Jugendhuset som är ritat av A.W. Stenfors, uppfördes av byggherren och tegelfabrikören J. Myntti år 1910. 

Mällis

Uttal: [mällis]

Puben O'Malley's är en välbesökt pub bland svenskspråkiga Vasabor och Korsholmare. Här ordnas ofta rockkonserter på helgerna.

 

Nälkälinna

Varianter: Nälkälinna, Kapitulanthuset , Uttal: [nälkälinna], [kapitulanthu:set]

Huset byggdes i början av 1900-talet och fungerade som bostad för gifta underofficerare under kriget. Det övergick i privat ägo 2003 och kallades även för Kapitulanthuset. Kapitulant syftar på en person som tagit värvning i armén och som hör till stampersonalen. Ordet kapitulera har däremot andra konnotationer och kan ha gett upphov till andra kopplingar till namnet.

Ockurs

Varianter: Ockurs, Stenkku , Uttal: [okkossj]
K-market Sundom har bytt ägare och namn men Ockurs har hållit i sig och även spridit sig bland ungdomarna i centrum som även har sitt umgänge i Sundom.

Ollis

Uttal: [ållis]

Nattklubben Oliver's In hette tidigare Elite. Har länge varit en omtyckt bar bland unga svenskspråkiga Vasabor och Korsholmare.

Pappersbron

Uttal: [pappäsbro:n], [papäsbro:n]

Den lilla bron över Metviken fylldes först i med småsten, grus och lera, vilket ledde till namnet. På finska kallas bron Putusilta.

Paradise beach

Varianter: Paradise beach, Paradise , Uttal: [päradajs bi:tj], [päradajs]

Paradise beach är en sandstrand med volleybollnät på Vasklot.

Pyssykylä

Uttal: [pyssykylä]

Skämtsam benämning på stadsdelen Vapenbrödrabyn.

Påttis skatan

Varianter: Påttis skatan, Påttis, Påttska , Uttal: [påttis skatan], [påttska]
Påttska reningsverket står idag på det som tidigare var känt som Påttis skatan. Namnet kommer från släktnamnet Pått.

Päronparken

Varianter: Päronparken, Päronlekparken , Uttal: [pä:rånparken], [pä:rånle:kparken]
I den här lekparken finns en gunga i form av ett päron, vilket har gett upphov till namnet bland åtminstone Vikingabarn och -ungdomar. 

Revel

Varianter: Revel, Revell, Säästötalo, Atrium, Sokos-huset, , Uttal: [revel], [revell], [säästötalå], [a:trium], [såkåshu:set]

Rewell Center ritades av Viljo Revell, men har byggts i flera etapper. Tidigare stod här Wolffska affärshuset.

Sittari

Varianter: Sittari, Sampohuset , Uttal: [sittari], [sampåhu:set]

K-Citymarket, som kallas Sittari av ungdomar, ligger centralt på Hovrättsesplanaden nära torget. Det är den enda supermarketen i centrum. Det är vanligt att mötas vid butikens ingång.

Stadshuset

Uttal: [stasshu:se]

Vasa stadshus ritades av Magnus Isaeus. Byggnaden invigdes som stadshus år 1883.

Sweet

Varianter: Sweet, Sviten , Uttal: [svi:t], [svi:ten], [svi:tin]
Caféet Sweet Vaasa är ett relativt nytt café i Vasa. Det ligger på kort gångavstånd från Vasa Övningsskolas gymnasium och är därför välbesökt av eleverna där.

Torget

Varianter: Torget, Salutorget , Uttal: [tårje], [sa:lutårje]

Vasa torg hade fram till 60-talet en livlig torghandel, som idag har avtagit. Här ordnas dock många evenemang och konserter.

Tvålfabriken

Uttal: [två:lfabri:ken]
Wasa tvålfabrik (senare Vasa tvål) grundades kring år 1885 av A.A. Hägglund och Emma Wissing och hörde till en av Finlands största tvåltillverkarna i början av 1900-talet. Den ursprungliga kontors- och bostadsbyggnaden från 1897 står fortfarande kvar längs med Levonsgatan. Bland arbetarna på 50-60-talet sade man kort och gott att man jobbade på "tvål".

Tågstation

Varianter: Tågstation, Tågstationen, Järnvägsstationen , Uttal: [tå:gstatjo:n], [tå:gstatjo:nen], [jä:rnve:gsstatjo:nen]

Vasa järnvägsstation kallas främst för Tågstation. Stationshuset är från år 1883. Härifrån avgår numera även Matkahuoltos bussar.

Vamk

Varianter: Vamk, Puv , Uttal: [vamk], [puv]

Förkortningen Vamk för Vaasan ammattikorkeakoulu (Vasa yrkeshögskola) går att läsa på byggnadens fasad. Har blivit ett kallelsenamn bland ungdomar.

Vasa uni

Varianter: Vasa uni, Uni, Yliopisto, Vasa bomull, Bomull, Bomullsfabriken, Finlayson, Fabriken , Uttal: [va:sa uni], [va:sa bomull], [bomull], [bomullsfabri:ken], [finnlejsån], [fabri:ken]

Namnet växlar beroende på generation och koppling till stället och verksamheten där. Vasa bomullsfabrik grundades av A.A.Levón år 1857. Fabriken fusionerade med Finlayson år 1962 och blev del av Vasa universitets lokaler på 1990-talet.

VG

Varianter: VG, Lyseon lukio , Uttal: [ve:ge:], [lyseån lokiå]

Här huserar Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnsium, som flyttade hit efter en renovering 2012 då en omfattande tillbyggnad kom till. Den äldre delen i jugendstil är ritad av A.W. Stenfors och stod klar 1909.

Wasaborg

Varianter: Wasaborg, Kaffekompaniets hus , Uttal: [va:sa bårj], [kaffekåmpani:ets hu:s]

Jugendhuset i korsningen Vasaesplanaden/Rådhusgatan lät byggas av affärsmannen Hugo Sjöblom och stod klart år 1912. Huset har även kallats Kaffekompaniets hus då företaget Kaffekompaniet fanns här. Namnet Wasaborg är idag mycket mer känt (och kanske på gränsen till officiellt). Det beror kanske delvis på att syncentret Silmäasema har lagt till namnet i sitt företagsnamn och det därför står på byggnaden. 

YP

Varianter: YP, YO, Uni, Uniparken , Uttal: [y:pe:], [y:å:], [uni], [uniparken]
Mötesplats för både svenskspråkiga och finskspråkiga ungdomar. Namnet används dock främst av svenskspråkiga.

Yrkes

Varianter: Yrkes, Novia, YA, VYI, , Uttal: [yrkes], [nå:via], [y:a:], [ve:y:i:]

Nu under reparation. Tidigare Yrkesakademin och Vasa yrkesinstitut.

ÅA

Varianter: ÅA, Peffan, Gamla Vasa ångkvarn, Academill , Uttal: [å:a:], [peffan], [gamla va:sa ångkva:rn], [akademill]

Uttrycket "vid ÅA" innebär oftast ett större område än endast skolbyggnaderna.

Öjje

Varianter: Öjje, Öikku , Uttal: [öjje], [öikko]
Öjberget fungerar som ett skidcentrum vintertid men lockar även folk resten av året. Där finns bl.a. vandringsleder.

Övis

Varianter: Övis, Övningsskolan, VÖS, Lyska, Råttstallet , Uttal: [ö:vis], [ö:vningssko:lan], [vös], [lyska], [råttstallet]

Vasa Övningsskolas gymnasiums huvudbyggnad från 1856 fungerade som rådhus enligt stadsarkitekten C.A. Setterbergs stadsplan. Det övertogs därefter av Wasa lyceum år 1872. Den ursprungliga byggnaden eller s.k. gamla byggnaden kallas även endast för R bland Vasa övningsskolas elever.