Varianter: Akademin, ÅA
Uttal: [akademi:n], [å:a:]
Åbo Akademi
Dela