Varianter: Manton, Mannekiosken, Gula kiosken
Uttal: [manton], [mannekiåsken], [gu:la kiåsken]

Mantun grilli är en populär grillkiosk

Dela