Varianter: Vårdis, Berget, Observatoriebacken, Observatoriet, Obsis
Uttal: [vå:rdis] [bärje] [åbservato:riebakken] [åbservato:rie], [åbsis]
I Vårdbergsparken el. på Vårdberget, som platsen officiellt heter, har stadens svenskspråkiga studenter firat valborg sedan 1920-talet och framåt. Parken är ett populärt tillhåll sommartid.
Dela