Uttal: [bo:rehu:se]
Stenhuset vid Kvarnbron ritades på 30-talet och har fått sitt namn efter rederiet Bore som hade sitt huvudkontor i huset.
Dela