Uttal: [asahu:se]
Byggnad fungerade tidigare som företaget Asas radiofabrik, men hör numera till Åbo Akademis lokaler, där bl.a. Datacentralen finns belägen. Det inofficiella namnet står numera på huset och används mer eller mindre officiellt åtminstone inom akademin. 
Dela