Uttal: [gado], [gadå]
Studentrestaurangen Café Gadolinia, som kort och gott omtalas som Gado, hör till ett av de kårcaféer som Åbo Akademi upprätthåller. Förkortningen är så vedertagen att den numera även förekommer på restaurangens logo, även om denna officiellt sett inte har bytt namn. 
Dela