"Tack för din kommentar! Vi ändrar på stavningen í beskrivningen. "
Mvh, SLS arkiv, Sara Rönnqvist, 20.02.2017 11:26
"Borgå Gymnasium skrivs av historiskas orsaker MED STORA BOKSTÄVER i början av båda orden."
Moti, 16.02.2017 17:36