Västra åstranden

Borgå

Varianter: Västra åstranden, Westside, Gaza, Västbanken, Andra sidan, Viisasten kerho
Uttal: [vestra å:stranden], [oestsaid], [ga:sa], [vestbankken], [andra si:dan], [vi:sasten kerhå]
På senare år har Västra åstranden utvecklats. Här finns bl.a. bostadsområdet som i folkmun kallas för Fågelholkarna.
Dela