Varianter: Gamppula, Kamppula, Gambodja
Uttal: [gamppola], [kamppola], [gambådja]
Stadsdelen Gammelbacka saknar ett finskt namn, men kallas i folkmun för Gamppula. Området har också skämtsamt kallas för Gambodja av Borgåbor, eftersom området förr ansågs vara fattigare.
Dela