Miljonhuset

Borgå

Varianter: Miljonhuset, Miljonbygget, Miljoonatalo
Uttal: [miljo:nhu:se], [miljo:nbygge] [miljå:natalå]
Det första huset i Borgå som kostade en miljon mark att bygga.
Dela