Varianter: Frysarn, Korv-Gusta, Knackkorvskiosken, Gusis
Uttal: [fry:sarn], [kårvgusta], [knakkårvskiåsken], [gusis]
Borgås kändaste korv-kiosk, numera stängd. Namnet Frysarn kommer från att ägaren var den första som sålde glass i Borgå.
Dela