Uttal: vå:gen
Park där kanotklubben Vågens skjul finns.
Dela