Uttal: alban
Namnet är en förkortning av Restaurang Albatross.
Dela