Uttal: [svenskis]
Svenska teatern är en svenskspråkig teater med tre scener. Då teatern inrättades 1827 hette den Nya teatern men ändrade namn till Svenska teatern 1887 efter att den finskspråkiga Nationalteatern hade grundats. Sedan år 1860 har teatern varit placerad vid Skillnaden där den nu står. Under 2016-2017 firar Svenskis,som den kallas i folkmun,150 år.
Dela