Uttal: [kvinnis]

Förlossningssjukhuset Kvinnokliniken.

Dela