Varianter: Hakis, Hageli, Hagis
Uttal: [hakis], [hageli], [hagis]

Stadsdelen Hagnäs som heter Hakaniemi på finska.

Dela