Uttal: [raitan taitan]

Studentbostäder vid Rautalampivägen. Rajtan tajtan är ett slanguttryck för "hålligång" och "ha lite skoj". Vägen lär även kallas Rajtantajtanvägen.

Dela