Varianter: Görans, Korvis, Jörski, Korvens
Uttal: [jö:rans], [kårvis], [jörski], [kårvens]
Den populära grillen Korv-Görans har många namn. Det vanligaste är Görans, men den kallas också bland annat Korvis och Jörski
Dela