Uttal: [to:rnhu:se], [to:rnhu:si]
Huset har fått sitt namn av utseendet. 
Dela