Uttal: [låndånsta:n]
Stadsdelen London kallas Londonstan
Dela