Uttal: [aspegre:ns]
Aspegrens trädgård kallas Aspegrens i dagligt tal. 
Dela