Varianter: Skata, Skatan, Amerikastan
Uttal: [skata], [skatan], [amerikasta:n]
Skata, som officiellt heter Norrmalm, är känt som en av Finlands största och mest välbevarade trähusstadsdelar. Namnet Skata, eller Skatan, är så gott som officiellt i dagens läge. Förr kallades stadsdelen också för Amerikastan
Dela