Varianter: Strengbergs, Stadshuset
Uttal: [strengbärjs], [stasshu:si]
Namnet kommer från Strengbergs tobaksfabrik som verkade i husen ända till år 1998. I slutet av 1800-talet var fabriken stadens största arbetsgivare. Den röda tegelbyggnaden från slutet av 1800-talet fungerar idag som Jakobstads stadshus, och i det ljusa huset med  Strengbergsklockan och Strengbergsporten finns bl.a. byråutrymmen och ett gym. Namnet Strengbergs används om båda husen. 
Dela