Varianter: FN, FN-konditori, LBB, LBB-hörnet
Uttal: [effenn], [effennkånditåri:], [ellbe:be:], [ellbe:be:hö:ni]
På platsen fanns tidigare ett café som hette FN-konditori och senare Little Brown Bakery. Varianter av namnen lever fortfarande kvar. 
Dela