Amerikavillorna

Karis

Amerikavillorna i Billnäs och Pentby byggdes som arbetarbostäder för Billnäs bruk på 1920-talet och var från början 19 stycken. I dag finns några kvar. Namnet syftar på villornas byggnadsstil.
Dela