Område i Kila där husen ansågs vara tätt byggda. Namnet användes främst på 60- och 70-talet.
Dela