Stadsdelen Bäljars. Inom stadsdelen skiljer man också på Främre Bäljars och Taka-Bäljars.

 

 

Dela