Varianter: Löväri, Lökulla
Stadsdelen Lövkulla
Dela