Krematoriekapellet vid begravningsplatsen i Karis.
Dela