Varianter: Cementen, Gjuteriet
Här fanns tidigare ett cementgjuteri. I dag kallas hela området för Cementen eller Gjuteriet.
Dela