Heimers undergång

Karis

Stället där Landsbrovägen går under järnvägen kallas för Heimers undergång efter kommunalpolitiker Heimer Westerlund som var med och fattade beslutet om byggandet av undergången. Namnet anspelar på att projektet ansågs vara så stort att Heimers karriär skulle gå under av det, men så blev inte fallet.
Dela