Varianter: Folkis, VNF
Uttal: fålkkis
Västra Nylands folkhögskola
Dela