Halppistunneln

Karleby

Uttal: [halppistunneln]

Den tunnel som går under järnvägen vid sundet kallas för Halppistunneln från företaget Halpa-Hallis kortform Halppis.  Den lär ha varit lite skrämmande att cykla under ensam bland Karlebys ungdomar.

Dela