Varianter: Höggis, KSH
Uttal: [höggis], [kå:esshå:]
Karleby svenska högstadium heter idag Donnerska skolan och finns inhyst i samma byggnad som gymnasiet. Skolan har kallats både vid sin förkortning och kort för Höggis.
Dela