Uttal: [gambäsjell]
En av de äldsta Shell-bensinstationerna som fortfarande är i bruk finns i Karleby. Idag finns en bilskola i byggnaden bredvid pumpstationerna.
Dela