Varianter: Pera, Linnuspera
Uttal: [pera], [linnospera]
Området Linnusperä kallas kort och gott för Pera av Linnusperäborna själva. Linnusperävägen som går till området kallas också för Peravägen [peraveijji] och invånarna för Perabor [perabo:a].
Dela