Kallisvägen lär har kallats för Retotåget med dialektordet 'reto' (sv. trasig) som förled. Ursprunget bakom namnet är oklart.
Dela