Finska ambassaden

Mariehamn

Statens ämbetsverk på Åland har ibland skämtsamt kallats Finska ambassaden för att så många från fastlandet, dvs. från övriga Finland, arbetat där.
Dela