Gamla flygfältsvägen

Mariehamn

Här gick vägen till flygfältet tidigare och då kallades vägen Flygfältsvägen. När den nya vägen till flygfältet byggdes började vägen kallas Gamla flygfältsvägen. Vägen heter Svibyvägen.
Dela