Område med bostäder nedanför Östernäsvägen som när de byggdes ansågs väldigt påkostade.
Dela