"Tack för din kommentar! Tidigare när skolan hette Vasa svenska lyceum och fungerade som pojklyceum lär även den här skolan ha kallats Lyska. Idag är Lyska mycket riktigt kallelsenamnet för det finska gymnasiet."
Mvh, Sara Rönnqvist, SLS arkiv, 08.11.2016 12:57
"Lyska är fiska gymnasiet som finns på andra sidan vasaesplanaden, inte denna byggnad."
Karolina, 07.11.2016 13:18