Blomsterhuset

Vasa

Uttal: [blåmstärhu:se]
Byggnadens utsmyckningar lär ha legat bakom namnet. 
Dela