Varianter: ÅA, Peffan, Gamla Vasa ångkvarn, Academill
Uttal: [å:a:], [peffan], [gamla va:sa ångkva:rn], [akademill]

Uttrycket "vid ÅA" innebär oftast ett större område än endast skolbyggnaderna.

Dela