Dragspelshuset

Vasa

Uttal: [dra:gspe:lshu:set], [dra:gspe:lshu:se]

Huset har "veckade" burspråk, vilket gör att fasaden liknar ett dragspel.

Dela