Varianter: Kreman, krematoriet, kioskhusets grill
Uttal: [kreman] [krematorie:t] [kiåskhu:sets grill]
Liten grill-kiosk utanför Åbo domkyrkan
Dela