Rettigska tobaksfabriken

Åbo

Varianter: Rettigska tobaksfabriken, Rettig, Sydväst, Novia, Knyppelverket
Uttal: [rettigska tobaksfabri:ken] [sy:dvest] [nå:via] [knyppelvärkke]
Idag yrkeshögskolan Novia.
Dela